ing. František Marinica - Rekonn

ing. František Marinica - Rekonn

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb, Vykonávanie priemyselných a vodohospodárskych stavieb, Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, Vodoinštalatérstvo, Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej, Sprostredkovanie obchodu a služieb, Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností), Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospo- dárske stavby Činnosť stavebného dozoru pozemné stavby vodohospodárske stavby, Výroba europaliet, Piliarska výroba

poslať správu
poslať správu
ing. František Marinica - Rekonn

Adresa ing. František Marinica - Rekonn


08235 Bertotovce 146

Kontakt ing. František Marinica - Rekonn

Produkty a služby v CzechTrade

Príprava realizácie stavieb Príprava realizácie stavieb
Príprava realizácie stavieb - vypracujeme akúkoľvek predprojektovú dokumentáciu ...

Vodohospodárske stavby Vodohospodárske stavby
Vodohospodárske stavby - výrobný program: úpravy vodných tokov ( dlažby a ...

SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Zariadenie nehnuteľností > Kúrenie > ing. František Marinica - Rekonn